Vízi Limuzin-Használati útmutató,Vizijármű bérleti szerződés

 • Használati útmutató

 • 1. A hajó vezetője csak 18. életévét betöltött, úszni tudó személy lehet.

  2. A hajó vezetése közben a vezető kimerült vagy bódult állapotban nem lehet.

  3. A hajónak mindenkor biztonságos sebességgel kell haladnia.

  4. A hajón tartózkodó minden más személy köteles végrehajtani a hajó vezetőjének a hajózás biztonsága vagy a hajó rendjének fenntartása érdekében adott utasításait.

  5. A hajón az utasok száma nem haladhatja meg a bérleti szerződésben meghatározott személyek számát.

  6. Szemetet csak a kijelölt hulladéktárolóba szabad elhelyezni, a vízbe dobni tilos.

  7. Ha a hajó műtárgyat (például zsilip, híd) rongál meg, vezetője köteles erről a legközelebbi illetékes hatóságot haladéktalanul értesíteni.

  8. A hajón tartózkodó személyek biztonságát fenyegető balesetnél a hajó vezetőjének minden rendelkezésére álló eszközt fel kell használnia e személyek mentése érdekében. Az emberéletet veszélyeztető vagy a hajóút elzárásának veszélyével fenyegető balesetet szenvedett hajó vagy úszó testek köteléke közelében tartózkodó minden hajó vezetője köteles a saját hajójának biztonságával összeegyeztethető mértékben haladéktalanul segítséget nyújtani.

  9. A hajóra felvitt magántulajdonokért, értékekért felelősséget a bérlő vállal, bérbeadó nem tartozik felelősséggel iránta.

  10. A bérlő az általa okozott károkért (hajóban, hajón kívül) felelősséget vállal.

  11. A csúszdát csak úszni tudó személy használhatja saját felelősségre.

  12. Ha a hajót a kapitány felszólítása ellenére az utasok nem rendeltetésszerűen használják, a kapitánynak joga van az utasokat a bérleti idő lejárata előtt kiszállítani.

  13. Ittas állapotban, felhevült testtel a vízbe ugrani tilos, egyéb esetekben is csak saját felelősségre tartózkodhat a vízben.

  14. A hajón lévő berendezések, tartozékok csak rendeltetésszerűen használhatóak, az azokban okozott károkat a bérlő köteles megtéríteni.

  15. A hajót a bérleti idő lejáratának végére a megfelelő időben vissza kell szolgáltatni vagy a bérleti idő hosszabbítását kell kérni, ha erre lehetőséget tud a bérbeadó biztosítani.

Balatonlelle, 2018. április 5.